| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Tiit Mauer 12 years, 4 months ago

Tartu Veeriku Kooli õpetajate SMART-puutetahvli harjutused.

 

Tööd on valminud Tiigrihüppe koolituse "Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele" lõputöödena (lünktekst ja tööleht 5 harjutusega tunnitegevuse tööriistade hulgast). Harjutuste avamiseks on tarvis SMART Notebook 10 tarkvara.

 

Signe Varendi (inglise keel)

Lünktekst          Harjutused

 

 

Irina Aleksandrova (vene keel)

Lünktekst          Harjutused

 

 

Kadri Lill (huvijuht, lünktekst ja enamus harjutusi liiklusõpetusest)

Lünktekst           Harjutused

 

 

Monika Aviste (inglise keel)

Lünktekst          Harjutused 

 

 

Karin Tõevere (klassiõpetaja, lünktekst ja harjutused kaladest)

Lünktekst           Harjutused

 

 

Merike Balder (klassiõpetaja)

Lünktekst            Harjutused

 

 

Astrid Salumets (inglise keel)

                            Harjutused

 

Reet Tallo (käsitöö)

Lünktekst                Harjutused

 

 

Priit Pensa (geograafia)

Lünktekst               Harjutused

 

 

Aili Kadaste (inglise keel)

Lünktekst               Harjutused  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.